A Q U A

Aquí podeu consultar tots els recursos de l'AQUA, incloent-hi les guies d'avaluació, normativa rellevant i altres documents d'interès. 

Altres

Memòria d'activitats 2023

Altres

Tripartite_ToR_ENQA Agency Reviews_AQUA_final

Normativa interna

Política de qualitat de l'AQUA

Estudis

Proposta d'indicadors per integrar els ODS en l'avaluació institucional de la qualitat

Normativa interna

Codi Etic

Guies d'avaluació

Guia d'avaluació per al seguiment de plans d'estudis