A Q U A

1. AVÍS LEGAL
 

Gràcies per visitar la pàgina web de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (d’ara endavant, AQUA) L'accés està restringit a l'acceptació de les condicions d’ús següents, les quals poden ser modificades per l’AQUA en qualsevol moment i sense previ avís.

En utilitzar aquest lloc web accepta complir amb els termes expressats en aquest avís i les modificacions subseqüents que l’AQUA pogués implementar ocasionalment. Si no acceptés les condicions d'aquest Acord, no ha d'utilitzar aquest lloc web.
 

1.- INFORMACIÓ LEGAL
 

A continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest LLOC WEB:

Titular: Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA)

  • NRT: D-801998-W
  • Adreça postal: Ed. del Consell General, Carrer Dr. Vilanova, 15-17, planta -3, AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra.
  • Telèfon: (+376) 877 951

La visita a aquest LLOC WEB atribueix la condició d'“USUARI” al visitant, amb independència de la relació que aquest usuari pugui tenir amb l’AQUA.

L'objectiu d'aquest LLOC WEB és oferir als USUARIS informació relativa a productes i serveis de l’AQUA.

L'USUARI, mitjançant l'accés a tots els continguts que formen part del LLOC WEB, pot visitar, obtenir informació de productes i serveis, i adreçar sol·licituds i/o comunicacions a l’AQUA. Aquest accés implica l'acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions i els termes d'ús que conté aquest “Avís legal”.

 

2.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 

Tots els continguts del LLOC WEB, entenent per aquests a títol merament enunciatiu,b els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els “CONTINGUTS”), són propietat intel·lectual de l’AQUA o de tercers.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de l’AQUA o tercers, sense que pugui entendre's que l'accés al LLOC WEB atribueixi cap dret sobre les marques, noms comercials i/o signes distintius.

La violació dels anteriors drets serà perseguida conforme a la legislació vigent.

A l'efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol USUARI o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut en el LLOC WEB, haurà de notificar aquesta circumstància a l’AQUA.

En qualsevol cas, l’AQUA no assumirà responsabilitat respecte dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial titularitat de tercers, que es puguin veure infringits per un tercer o per l'USUARI.

 

3.- CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB
 

CONDICIONS GENERALS

L'USUARI s'obliga a fer un ús correcte del LLOC WEB de conformitat amb la Llei i les presents condicions d’ús. L'USUARI respondrà enfront de l’AQUA o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin esdevenir a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l'ús del LLOC WEB amb finalitats lesives de béns o interessos de l’AQUA o de tercers, o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics o productes i aplicacions informàtiques de l’entitat o de tercers.

CONTINGUTS

L'USUARI es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, en el seu cas pogueren ser aplicable.

 

4.- EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT
 

INFORMACIÓ

L'accés al LLOC WEB no implica l'obligació per part de l’AQUA de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través d'aquest. En aquest sentit, l’AQUA no garanteix que els continguts del website hagin d’estar permanentment actualitzats, ni que manquin de qualsevol classe d'error.

L’AQUA no es responsabilitza per qualsevol mal i/o perjudici i/o benefici deixat d'obtenir per l'USUARI o per qualsevol tercer que es vegi perjudicat a conseqüència d'aquests.


QUALITAT DEL SERVEI

L'accés al LLOC WEB no implica l'obligació per part de l’AQUA de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'USUARI, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

L’AQUA no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels USUARIS o de tercers durant la prestació del servei del LLOC WEB.


DISPONIBILITAT DEL SERVEI

L'accés al LLOC WEB requereix serveis i subministraments de tercers, incloses les xarxes de telecomunicacions. Per tant, la seva fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament depèn de tercers. En aquest sentit, els continguts proveïts a través del LLOC WEB poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles.

L’AQUA no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol mena, produïts per errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions, que puguin produir per la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del LLOC WEB.

 

5.- PROTECCIÓ DE DADES
 

Veure la corresponent Política de Privacitat.

 

6.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE
 

Aquest Avís Legal es regeix per la legislació andorrana.

Els USUARIS d’aquest LLOC WEB se sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

L’AQUA es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació que conté el LLOC WEB o de la configuració i/o presentació d'aquest.

Darrera actualització: 15 de maig de 2024.