Notícies

 • 2 Mar 2022 - 12:30pm

  El Govern d'Andorra ha aprovat per decret 68/2022 la modificació del reglament de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra.

 • 25 Feb 2022 - 11:45am

  El Comitè Director de l'AQUA aprova la modificació del punt desenvolupament del procés de la guia d'avaluació per aprovar plans d'estudis que consisteix en comptar els terminis a partir del pagament de la taxa. 

   

 • 23 Feb 2022 - 9:15am

  L'AQUA vol contractar un tècnic superior per a incorporar-se al seu equip de treball. 

  Les persones interessades han d'enviar un currículum vitae i una carta de motivació a: info@aqua.ad, abans del 28 de febrer del 2022 a les 12h.

 • 23 Feb 2022 - 9:15am

  L'AQUA vol contractar un tècnic superior per a incorporar-se al seu equip de treball. 

  Les persones interessades han d'enviar un currículum vitae i una carta de motivació a: info@aqua.ad, abans del 28 de febrer del 2022 a les 12h.

 • 23 Feb 2022 - 9:15am

  L'AQUA vol contractar un tècnic superior per a incorporar-se al seu equip de treball. 

  Les persones interessades han d'enviar un currículum vitae i una carta de motivació a: info@aqua.ad, abans del 28 de febrer del 2022 a les 12h.

 • 23 Feb 2022 - 9:15am

  L'AQUA vol contractar un tècnic superior per a incorporar-se al seu equip de treball. 

  Les persones interessades han d'enviar un currículum vitae i una carta de motivació a: info@aqua.ad, abans del 28 de febrer del 2022 a les 12h.

 • 23 Feb 2022 - 9:15am

  L'AQUA vol contractar un tècnic superior per a incorporar-se al seu equip de treball. 

  Les persones interessades han d'enviar un currículum vitae i una carta de motivació a: info@aqua.ad, abans del 28 de febrer del 2022 a les 12h.

 • 23 Feb 2022 - 9:15am

  L'AQUA vol contractar un tècnic superior per a incorporar-se al seu equip de treball. 

  Les persones interessades han d'enviar un currículum vitae i una carta de motivació a: info@aqua.ad, abans del 28 de febrer del 2022 a les 12h.

 • 3 Dec 2021 - 2:15pm

  L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) vol procedir a ampliar la borsa d’experts externs per a futures avaluacions de plans d’estudis en diversos àmbits.

   

 • 5 Nov 2021 - 1:00pm

  El passat dia 3 de novembre del 2021, es va publicar al BOPA la Llei 23/2021, del 14 d’octubre, de taxes de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra.

Pages