A Q U A

Com a part de les seves funcions, l'AQUA elabora estudis propis i en col·laboració amb altres institucions. La seva finalitat és la millora i la innovació de la qualitat en l'ensenyament superior. Podeu consultar els nostres estudis a continuació.

Qualitat de l'ensenyament superior i la sostenibilitat

L'AQUA ha realitzat dos projectes en aquesta temàtica:

La qualitat de l'ensenyament superior d'Andorra i els Objectius de Desenvolupament Sostenible: Una proposta d'estàndards i directrius d'avaluació de la qualitat: Aquest estudi presenta una proposta per introduir els ODS a les institucions d’educació superior d’Andorra a través de l’avaluació de la qualitat dels seus ensenyaments. Es tracta d’un plantejament que permet afrontar el repte de la sostenibilitat de forma estratègica i promoure canvis sistèmics a les universitats. Va ser elaborat pel Grup de Recerca Còmplex de la Universitat Autònoma de Barcelona en coordinació amb l'AQUA. Pots consultar l'estudi aquí. 

 

Proposta d'indicadors per integrar els Objectius de Desenvolupament Sostenible en l'avaluació institucional de la qualitat: Aquest estudi presenta una proposta d'indicadors per integrar els ODS en l'avaluació institucional de la qualitat. Va ser elaborat juntament amb l'agència de qualitat d'Aragó (Espanya), ACPUA. I co-financiat per INQAAHE. Pots consultar l'estudi aquí.


El 2020, l'AQUA, juntament amb Copernicus Alliance i la Universitat Autònoma de Madrid, van organitzar el taller titulat ‘Quality & Sustainability in Higher Education: from purpose to practice'. Pots consultar més informació aquí.

Estudis d'inserció laboral

Estudis d'inserció laboral dels titulats d'ensenyament superior i formació professional a Andorra. Aquests estudis s'han fet en col·laboració amb el Ministeri encarregat de l'educació i l'ensenyament superior a Andorra i l'Andorra Recerca + Innovació.

Via universitària

L'AQUA participa en l'elaboració dels estudis organitzats per la Xarxa Vives d'Universitats. Aquest estudi té per objectiu conèixer les condicions de vida dels estudiants, les seves formes d'estudiar, la seva vinculació amb la universitat, els seus hàbits culturals, els condicionants econòmics, així com les seves expectatives, valors i creences en relació a l'ensenyament superior.

Segona edició (2017-2019)

Tercera edició (2020-2021)