A Q U A

Avaluació de la qualitat

L'avaluació externa de la qualitat és un procés orientat a la millora contínua de l'educació i de les institucions d'ensenyament superior, del professorat i de la recerca. Pretén ser una eina per crear una cultura de qualitat en l'educació superior.

Institucions

L'AQUA avalua la qualitat de les institucions.

Plans d'estudis

L'AQUA avalua la qualitat dels plans d'estudis.

Personal docent

L'AQUA acredita l'experiència professional del personal docent.