A Q U A
AQUA
Assistència de l’AQUA a l’assemblea general de la Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA)
13-06-2024

El passat 12 de juny, l’AQUA va assistir a l'assemblea general de la Coalition for Advancing Reaserch Assessment (CoARA). 

L’AQUA és signatària de l’acord per a l’avaluació de la recerca, juntament amb la Universitat d’Andorra amb l’objectiu de promoure la millora de la qualitat de la recerca al país i l’impacte dels seus resultats. 

L'esdeveniment va començar amb un discurs inaugural de la professora Rianne Letschert, la presidenta de CoARA. A continuació, la Dra. Erzsébet Tóth-Czifra va presentar l'Informe d'Activitats, incloent-hi l'aprovació de les actes de la reunió anterior del 15 de desembre de 2023.

La Dra. Karen Stroobants va parlar dels plans per a esdeveniments presencials el 2024 i va llançar una crida per acollir futurs esdeveniments de CoARA. Després, la Dra. Elizabeth Gadd va presentar la proposta d'afegir una dimensió geogràfica als criteris d'elecció de la Junta Directiva per millorar la diversitat en la governança de CoARA. Es van revisar i votar documents clau relacionats amb aquesta discussió.

La professora Letschert va anunciar els resultats de les votacions, va fer un resum i va concloure la reunió.

L'assemblea va ser un pas significatiu en la configuració del futur de CoARA, destacant la col·laboració i la governança inclusiva.