Internacional

L'AQUA pertany a les xarxes següents:

 

International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)
Des del 2017 l’AQUA és membre d’INQAAHE. Aquesta xarxa va cofinançar el projecte Making Connections between Institutional Evaluation and Sustainable Development Goals (United Nations): Empowering stakeholders for quality enhancement (Q&S&HE), que va ser un dels tres projectes de Capacity Building  seleccionats per al curs 2018-2019.

 

European Association for Quality Assurance in Higher Education
L’AQUA és membre afiliat a l’ENQA des del 2012 (condició que va ser renovada el 2018).

 

Copernicus Alliance. European Network on Higher Education for Sustainable Development.
Al 2019, l’AQUA va esdevenir membre de la Copernicus Alliance, una xarxa europea d’universitats i organismes compromesos amb l’aprenentatge transformatiu i el canvi per al desenvolupament sostenible.  A l’octubre del 2019, l’AQUA va estar guardonada amb un dels micro finançaments de Copernicus Alliance per a desenvolupar el workshop internacional Quality and Sustainablity: from purpose to practice, durant el primer trimestre del 2020.

 

Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SIACES)
El 2019, l’AQUA  va participar en la fundació del Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SIACES) i va esdevenir-ne membre. El SIACES es va crear a la seu de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) pels presidents i altres autoritats d’institucions responsables de l’assegurament de la qualitat i de l’acreditació de l’ensenyament superior; i sorgeix de la voluntad expresada pels Caps d’Estat i de Govern en la XXVI Cimera Iberoamericana, celebrada a Guatemala, així como dels fòrums realitzats durant el 2015 i el 2018. La seva finalitat  és reforçar la col·laboració i establir criteris compartits d’acreditació i titulació entre els sistemes nacionals d’acreditació d’Iberoamerica.

Al setembre del 2020 es va publicar el document "Los sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad de la educación superior en Iberoamérica" en el que es descriu i compara els sistemes nacionals d’assegurament de la qualitat de l’educació superior de tots els països iberoamericans i es presenten els resultats extrets de les entrevistes en profunditat realitzades als actors implicats en l’avaluació i acreditació universitària d'aquests.

L'AQUA ha signat convenis de col·laboració amb:

Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)

Addenda a l'acord marc col·laboració entre el departament d'esenyament superior i recerca del Govern d'Andorra i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Conveni de col·laboració entre el Govern d’Andorra, l’AQUA i l’AQU per a la realització de l’estudi de la inserció dels graduats universitaris en el món laboral de la UdA (CODI: 2016_INSLAB16_I_ AQUA_C)

Addenda a l’Acord marc de col·laboració entre el Departament d’ensenyament superior i recerca del Govern d’Andorra i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a l’avaluació de titulacions de la Universitat d’Andorra durant el curs 2017-2018 (CODI: 2017_ANDAVA19_I_AQUA_SE)

Annex a l’Addenda a l’Acord Marc de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament Superior i Recerca del Govern d’Andorra i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a l’avaluació de titulacions de la Universitat d’Andorra durant el curs 2017-2018 (CODI: 2018_ANDAVA18_I_AQUA_ANNEX)

Addenda a l’Acord Marc de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament Superior i Recerca del govern d’Andorra i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (CODI: 2018_ANDVER18_I_AQUA_AD)

 


Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA)

Convenio de colaboración entre AQUA y ACPUA para la evaluación de los títulos de la Universitat d’Andorra 2017.

Memorando de entendimiento entre la agencia de calidad y prospectiva universitaria de Aragón y la Agència de Qualitat de l'ensenyament superior d'Andorra para la evaluación de enseñanzas de la universitat d'Andorra y de la Universitat Oberta La Salle. 2018

 


Xarxa Vives d'Universitats
Conveni marc de col·laboració entre l’AQUA i l’Institut Joan Lluís Vives

 


Grup de Recerca Còmplex. Dep. de didàctica de la matemàtica i les ciències experimentals de la Universitat Autònoma de Barcelona

Conveni de col·laboració entre entre la Universitat Autònoma de Barcelona (Grup de Recerca Còmplex) i l’AQUA per a la realització de l’estudi sobre la introducció de la sostenibilitat en l’avaluació de la qualitat de l’ensenyament superior d’Andorra