Estudis i projectes de millora

L’elaboració d’estudis i projectes per millorar i innovar l'ensenyament superior és una de les funcions de l’AQUA. D’aquesta manera pretén adequar-se als nous reptes socials i laborals del context nacional i internacional, buscant oportunitats rigoroses i creatives.

L’AQUA col·labora i realitza els següents estudis:
 

Àmbit Estudis
Inserció Laboral
Sostenibilitat
Via Universitària

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________