Estudis i projectes de millora

L’elaboració d’estudis i projectes per millorar i innovar l'ensenyament superior és una de les funcions de l’AQUA. D’aquesta manera pretén adequar-se als nous reptes socials i laborals del context nacional i internacional, buscant oportunitats rigoroses i creatives.

L’AQUA col·labora i realitza els següents estudis:
 

Àmbit Estudis
Inserció Laboral
Sostenibilitat
Via Universitària

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

ESTUDIS D'INSERCIÓ LABORAL DELS TITULATS D'ENSENYAMENT SUPERIOR A ANDORRA

 

L’AQUA juntament amb el Ministeri d’Educació d’Ensenyament Superior d’Andorra, en col·laboració amb el Centre de Recerca Sociològica (CRES) de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA), la Universitat d'Andorra, el Centre de Formació Professional d'Andorra i AQU Catalunya, ha elaborat els estudis d’Inserció laboral per oferir dades i referents sobre la qualitat de la inserció dels titulats tant de formació professional com d’Ensenyament Superior d’Andorra, que serveixin per generar una reflexió i millores en les titulacions que imparteixen.

Accediu als estudis:
 

Formació Professional


Ensenyament Superior

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


MAKING CONNECTIONS BETWEEN THE INSTITUTIONAL EVALUATION AND THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. EMPOWERING STAKEHOLDERS FOR QUALITY ENHANCEMENT

Resultado de imagen de inqaahe

           

Presentació
Descripció del projecte
Objectius del projecte
Participants
Fòrums sobre qualitat i ODSs
Board del projecte i expert advisor
El projecte a la premsa

Presentació

L'AQUA ha estat guardonada amb 10.000$ per desenvolupar el projecte: Making connections between the Institutional Evaluation and the Sustainable Development Goals. Empowering stakeholders for quality enhancement (Q&S&HE).
El guardó ha estat atorgat per la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) i forma part de la categoria de projectes de capacity Building 2017-2018. En total s’han guardonat 3 projectes de capacity Building a tot el món.
Aquest projecte es desenvoluparà en col·laboració amb l’Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA), amb qui l’AQUA manté una estreta col·laboració en temes de promoció de la qualitat de l’ensenyament superior.
La base del projecte és la constitució d’un board d’experts internacionals en qualitat i sostenibilitat. Aquest board organitzarà dos Fòrums que serveixin alhora com espais de formació i de treball. Els participants en aquests Fòrums seran els principals agents vinculats a l’ensenyament superior i a la sostenibilitat d’Andorra i d’Aragó. Fruit de les reflexions i propostes dels participants, el board d’experts redactarà una proposta d’indicadors per a l’avaluació institucional de l’ensenyament superior, que incorpori els ODSs.
 

Descripció del projecte

 • Tipus de projecte: capacity building
 • Entitat finançadora: International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)
 • Finançament: 10.000$
 • Coordinadora: Marta Fonolleda – AQUA
 • Partner: Antonio Serrano – Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA)
 • Durada: 10 de maig del 2018 – 10 de maig del 2019
 

Objectius del projecte

El projecte pretén abordar els reptes següents:

 1. Alinear la gestió de la qualitat en l’ensenyament superior amb els objectius per al desenvolupament sostenible
 2. Establir un procés participatiu per a reflexionar sobre el model de gestió de la qualitat de l’ensenyament superior

Els objectius específics són:

 1. Fer una diagnosi sobre les iniciatives que relacionen ensenyament superior i ODSs a Aragó i a Andorra
 2. Construir una proposta d’indicadors per incorporar els Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODSs) en l’avaluació institucional de la qualitat
 3. Formar i empoderar els principals agents vinculats amb l’ensenyament superior per a que puguin promoure la qualitat incorporant els ODSs

 

Participants

El projecte està dissenyat per a que hi participin els principals agents vinculats amb l’ensenyament superior i amb la sostenibilitat d’Andorra i d’Aragó, tals com:

 • Estudiants, professorat, equip directiu, personal tècnic i d’administració i titulats de les universitats d’Aragó i Andorra
 • Potencials ocupadors d’Aragó i Andorra
 • Representants del govern d’Andorra i Aragó encarregats de l’ensenyament superior i de la sostenibilitat
 • Personal de les agències de qualitat de l’ensenyament superior d’Andorra i Aragó
 • Representants d’institucions i experts vinculats amb la sostenibilitat d’Andorra i Aragó

Es pretén encoratjar la participació dels estudiants, ja que es consideren un agent clau en aquest procés.
Els participants hauran d’assistir als fòrums. Fruit de les seves discussions i propostes, els experts elaboraran els indicadors de qualitat.
 

Fòrums sobre qualitat i ODSs

El desenvolupament del projecte es basa en l'organització de dos fòrums, un a Andorra i l'altra a Saragossa, ambdós dinamitzats pels membres del Board i l'Expert Advisor del projecte.

El primer fòrum d'Andorra - Aragó sobre qualitat i sostenibilitat en l'educació superior: Empowering Stakeholders for quality enhancement es va celebrar el 2 i 3 d'octubre del 2018 a Andorra la Vella (programa). Una de les conclusions més rellevant que es va extreure és la necessitat de l'establiment de plans estratègics en les institucions d'ensenyament superior per a integrar els ODS dins de la qualitat de l'ensenyament mitjançant l'assoliment d'aliances entre els stakeholders, la formació i la definició de competències transversals. Aquest va ser un dels reptes plantejats que es va treballar en la reunió interforum el 26 d'octubre del 2018. En aquesta reunió es van decidir quatre subiniciatives, amb les que els participants treballaran de manera autònoma abans de la celebració del segon fòrum a Saragossa els dies 13 i 14 de desembre.

El segon Fòrum Andorra – Aragó sobre qualitat i sostenibilitat en l’educació superior: Empowering stakeholders for quality enhancement es va celebrar el 13 i 14 de desembre del 2018 a Saragossa. En aquest esdeveniment, els governs d’Andorra i Aragó i les universitats d’ambdues regions van demostrar el seu compromís per connectar la qualitat de l’ensenyament superior amb els ODS.
Les universitats van presentar les seves accions en relació als ODS, com la introducció d’una competència específica en sostenibilitat. Per altra banda, tots els participants van presentar iniciatives plantejades en el I Fòrum per fomentar les aliances entre agents interns i externs a la universitat, com la formació en sostenibilitat i l’articulació d’un grup de treball. La introducció de competències per una cultura democràtica en el model educatiu andorrà, i el cas de la Universitat d'Andorra que lidera un procés d’innovació basat en competències, van ser presentats conjuntament per la Meritxell Gallo del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i la Virginia Larraz de la Universitat d’Andorra. Aquest cas es considera un referent en innovació educativa i competències lligades als reptes actuals.

També, es va aprofundir en el compromís de la societat amb la universitat per fomentar aliances que contribueixin a la qualitat i sostenibilitat. En aquest sentit, les representants del Ministeri d’Afers d’Exteriors, la Nahia Roche i la Florència Aleix van exposar el procés d’implementació de l’Agenda 2030 a Andorra. El Sr. Dallerès de la Comissió Nacional Andorrana per la UNESCO  (CNAU) va exposar la tasca de la CNAU i la seva contribució als ODS. Per la seva banda, l’Oriol Travesset de l’Observatori Sostenible d’Andorra va explicar com i sobre quins temes treballen a la seva institució.

Totes les intervencions al Fòrum van estar orientades per el board d’experts internacional en qualitat i sostenibilitat a l’educació superior.

A l'apartat de recull de premsa, s'agrupen les diferents notícies dels mitjans de comunicació d'Andorra relacionades amb la celebració d'aquests fòrums.
 

Programa: I Fòrum d'Andorra - Aragó sobre qualitat i sostenibilitat en l'educació superior: Empowering Stakeholders for quality enhancement

A continuació es recullen algunes fotografíes realitzades durant les dinàmiques i activitats impartides pels membres del board durant el primer Fòrum a Andorra.

2 d'octubre; 1a sessió I Fòrum d'Andorra - Aragó sobre qualitat i sostenibilitat en l'educació superior: Empowering Stakeholders for quality enhancement
3 d'octubre; 2a sessió I Fòrum d'Andorra - Aragó sobre qualitat i sostenibilitat en l'educació superior: Empowering Stakeholders for quality enhancement

 

Reunió Interforum del 26 d'octubre del 2018

 
A continuació es recullen algunes fotografíes del segon Fòrum a Saragossa.
 

  II Fòrum Andorra – Aragó sobre qualitat i sostenibilitat en l’educació superior: Empowering stakeholders for quality enhancement  

Board del projecte i expert advisor

Els fòrums i la proposta d’indicadors seran desenvolupats per experts internacionals en l’àmbit de la qualitat i de la sostenibilitat. Aquests experts formen el Board del projecte i l’expert advisor.

Board:

 • Dra. Íngrid Mulà Ponsdevall, promotora de transferència i coneixement de la Universitat de Girona
 • Dr. David Alba, tècnic de projectes d'educació ambiental a Transitando i investigador associat de la Universidad Autónoma de Madrid
 • Dr. Pepe Gutiérrez, catedràtic de Mètodes d'Investigació a la Universidad de Granada, Facultat de Ciències de l'Educació (ORCID)
 • Dra. Mercè Junyent, professora titular del departament de Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora al Grup de Recerca Còmplex (ORCID)
   

Expert Advisor:

El projecte a la premsa

Roda de premsa del 6 de setembre del 2018 - Presentació Projecte
 
 
 

Recull de Premsa: I Fòrum Andorra - Aragó sobre qualitat i sostenibilitat en l'educació superior: Empowering stakeholders for quality enhancement

Reconeixement internacional a l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament per un projecte sobre medi ambient

Primer fòrum d'Andorra-Aragó sobre qualitat i sostenibilitat en l'educació superior

 

Recull de premsa: II Fòrum Andorra - Aragó sobre qualitat i sostenibilitat en l'educació superior: Empowering stakeholders for quality enhancement

 

Opinió - Diari d'Andorra