Presentació

L'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra (AQUA) és una institució de dret públic que té com a finalitat garantir la qualitat de l'educació superior que es desenvolupa a Andorra. Està regulada per la normativa següent:

L'òrgan rector de l'AQUA és el Comitè Director (vegeu Estructura) i està format per representants del Consell General, del Ministeri encarregat de l'ensenyament superior, dels rectors i els estudiants de les universitats del país, del sector privat i per un expert internacional en qualitat de l'ensenyament superior.

L'AQUA està afiliada a l' European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), és membre de la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) i de la Copernicus Alliance.
 

MISSIÓ

La missió de l'AQUA és promoure la qualitat de l'educació superior a Andorra amb l'exigència permanent de la qualitat i el rigor derivada de les demandes socials i laborals.

 

VISIÓ

El sistema d'avaluació és l'eina per la millora contínua de l'educació superior, prenent com a referència les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

L'AQUA pretén ser una agència àgil, propera i creativa, que actuï com a plataforma de transformació en coordinació amb les principals institucions vinculades a l'ensenyament superior d'Andorra. 

 

VALORS

El Codi ètic de l’AQUA defineix els valors que han de guiar l’actuació del personal de l’AQUA i de les persones que hi col·laboren:

 • Independència
 • Transparència
 • Professionalitat
 • Col·laboració i treball i en equip.
 • Innovació i resiliència
 • Sostenibilitat
 • Identitat

Test accordion

Funcions

Les funcions de l'AQUA són:

 1. L’avaluació, acreditació i certificació de la qualitat de l’ensenyament superior que condueix a títols oficials i dels processos dels centres on s’imparteix, en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.
 2. L’avaluació, acreditació i certificació de l’activitat de recerca bàsica i aplicada de les universitats.
 3. La definició de directrius, criteris i indicadors per a l’avaluació de la qualitat, en els àmbits de l’educació superior i la recerca, en la línia dels estàndards internacionals.
 4. L’elaboració d’estudis per a la millora i la innovació dels models d’avaluació, de certificació i d’acreditació.
 5. L’assessorament de l’Administració educativa, dels centres d’ensenyament superior i d’altres institucions en l’àmbit propi de les seves funcions.
 6. L’establiment de vincles de cooperació i protocols de col·laboració.