Internacional

L'AQUA pertany a les xarxes següents:
 

 

 

European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)

  • L'AQUA n'és membre afiliat des del 2012. 
  International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) 
  • L'AQUA n'és membre des del 2017. 

L’AQUA manté convenis de col·laboració amb:

  Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior de Catalunya (AQU)
  • Conveni de col·laboració entre el departament d’ensenyament superior, recerca i ajuts a l’estudi del govern d’Andorra i l’agència per a la qualitat del sistema universitari de Catalunya per a l’avaluació de titulacions de la Universitat d’Andorra (CODI: COL/AND_AVAL_TIT/2015). 
  • Conveni de col·laboració entre el Govern d’Andorra, l’AQUA i l’AQU per a la realització de l’estudi de la inserció dels graduats universitaris en el món laboral de la UdA (CODI: 2016_INSLAB16_I_ AQUA_C). 
 

Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA)

  Xarxa Vives d'Universitats
  • Conveni marc de col·laboració entre l’AQUA i l’Institut Joan Lluís Vives
  Grup de Recerca Còmplex. Dep. de didàctica de la matemàtica i les ciències experimentals de la Universitat Autònoma de Barcelona
  • Conveni de col·laboració entre entre la Universitat Autònoma de Barcelona (Grup de Recerca Còmplex) i l’AQUA per a la realització de l’estudi sobre la introducció de la sostenibilitat en l’avaluació de la qualitat de l’ensenyament superior d’Andorra