Estudis i projectes de millora

L’elaboració d’estudis i projectes per millorar i innovar l'ensenyament superior és una de les funcions de l’AQUA. D’aquesta manera pretén adequar-se als nous reptes socials i laborals del context nacional i internacional, buscant oportunitats rigoroses i creatives.

L’AQUA col·labora i realitza els següents estudis:

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


MAKING CONNECTIONS BETWEEN THE INSTITUTIONAL EVALUATION AND THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. EMPOWERING STAKEHOLDRES FOR QUALITY ENHACEMENT

Resultado de imagen de inqaahe

Presentació
Descripció del projecte
Objectius del projecte
Fòrums sobre qualitat i ODS
Participants
Board del projecte i expert advisor
                     

Presentació

L'AQUA ha estat guardonada amb 10.000$ per desenvolupar el projecte: Making connections between the Institutional Evaluation and the Sustainable Development Goals. Empowering stakeholders for quality enhancement (Q&S&HE).

El guardó ha estat atorgat per la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) i forma part de la categoria de projectes de capacity Building 2017-2018. En total s’han guardonat 3 projectes de capacity Building a tot el món.

Aquest projecte es desenvoluparà en col·laboració amb l’Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA), amb qui l’AQUA manté una estreta col·laboració en temes de promoció de la qualitat de l’ensenyament superior.

La base del projecte és la constitució d’un board d’experts internacionals en qualitat i sostenibilitat. Aquest board organitzarà dos Fòrums que serveixin alhora com espais de formació i de treball. Els participants en aquests Fòrums seran els principals agents vinculats a l’ensenyament superior i a la sostenibilitat d’Andorra i d’Aragó. Fruit de les reflexions i propostes dels participants, el board d’experts redactarà una proposta d’indicadors per a l’avaluació institucional de l’ensenyament superior, que incorpori els ODSs.

Descripció del projecte

Tipus de projecte: capacity building

Entitat finançadora: International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)

INQAAHE és una associació d’àmbit mundial que reuneix prop de 300 organitzacions vinculades amb la gestió de la qualitat de l’ensenyament superior. La gran majoria dels membres són agències de qualitat (http://www.inqaahe.org).

Finançament: 10.000$

Coordinador: Marta Fonolleda – AQUA

Partner: Antonio Serrano – Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA)

Durada: 10 de maig del 2018 – 10 de maig del 2019

Objectius del Projecte

El projecte pretén abordar els reptes següents:

 1. Alinear la gestió de la qualitat en l’ensenyament superior amb els objectius per al desenvolupament sostenible
 2. Establir un procés participatiu per a reflexionar sobre el model de gestió de la qualitat de l’ensenyament superior

Els objectius específics són:

 1. Fer una diagnosi sobre les iniciatives que relacionen ensenyament superior i ODSs a Aragó i a Andorra
 2. Construir una proposta d’indicadors per incorporar els Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODSs) en l’avaluació institucional de la qualitat
 3. Formar i empoderar els principals agents vinculats amb l’ensenyament superior per a que puguin promoure la qualitat incorporant els ODSs

Fòrums sobre qualitat i ODS

El desenvolupament del projecte es basa en el desenvolupament de 2 Fòrums sobre qualitat a l’ensenyament superior i ODSs, que tindran lloc a Andorra (2-3 octubre del 2018; el 2 en horari de tarda només) i Saragossa (13-14 desembre del 2018; el 13 en horari de tarda).
Aquests fòrums estaran dinamitzats per experts internacionals de renom i alternaran conferències marc i grups de treball. Els fòrums estaran oberts a tothom.

Participants

El projecte està dissenyat per a que hi participin els principals agents vinculats amb l’ensenyament superior i amb la sostenibilitat d’Andorra i d’Aragó, tals com:

 • Estudiants, professorat, equip directiu, personal tècnic i d’administració i titulats de les universitats d’Aragó i Andorra
 • Potencials ocupadors d’Aragó i Andorra
 • Representants del govern d’Andorra i Aragó encarregats de l’ensenyament superior i de la sostenibilitat
 • Personal de les agències de qualitat de l’ensenyament superior d’Andorra i Aragó
 • Representants d’institucions i experts vinculats amb la sostenibilitat d’Andorra i Aragó

Es pretén encoratjar la participació dels estudiants, ja que es consideren un agent clau en aquest procés.
Els participants hauran d’assistir als fòrums. Fruit de les seves discussions i propostes, els experts elaboraran els indicadors de qualitat.

Board del projecte i expert advisor

Els fòrums i la proposta d’indicadors seran desenvolupats per experts internacionals en l’àmbit de la qualitat i de la sostenibilitat. Aquests experts formen el Board del projecte i l’expert advisor.

Board:

 • Dra. Íngrid Mulà-Ponsdevall completed her PhD on social learning, sustainability and institutional change in higher education at the University of Gloucestershire.
 • Dr. David Alba completed his PhD in Environmental Education.
 • Dr. Dr. Pepe Gutierrez has a PhD in Education
 • Dra. Mercè Junyent is a trained biologist and holds a PhD in Pedagogy.

Expert Advisor:

 • Dra. Daniela Tilbury is the inaugural Vice Chancellor of the University of Gibraltar.