28 Dec 2017 - 11:15am

Taula rodona sobre Qualitat de la Recerca a la 3a Trobada d’Investigadors d’Andorra

La taula rodona va permetre un debat debat al voltant de l'eix: qualitat de la recerca vs. recerca de qualitat


Ahir va tenir lloc la 3a Trobada d’Investigadors d’Andorra, organitzada pel  Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior,  que té com a objectius: donar visibilitat a la recerca que realitzen els investigadors del país, fomentar l’interncanvi de coneixement i afavorir la cooperació científica per establir nous vincles de recerca o enfortir els existents.

Després de breus presentacions de projectes de recerca portats a terme a Andorra, va tenir lloc una taula rodona sobre qualitat de la recerca, coordinada per Marta Fonolleda. Els membres de la taula van ser: Dra. Carolina Puyaltó (doctora en educació per la Universitat de Girona), el Dr. Matías Rey (doctor en química per la Universitat de Barcelona) i la Dra. Núria Mallandrich (doctora en dret per la Universitat Pomepu Fabra de Barcelona).

La taula rodona va començar demanant, tant al públic assistent com als membres de la taula, què entenien per qualitat de la recerca. Entre les idees més significatives van destacar: el rigor, la implicació, la utilitat de la recerca, l'honestedat dels investigadors i la transparència. 

Aquest punt de partida va permetre encetar un debat al voltant de l'eix: qualitat de la recerca vs. recerca de qualitat. Mentre que es va constatar cert concens científic al voltant dels aspectes que defineixen una recerca de qualitat, es va posar de manifest la disconformitat dels/les investigadors/es amb els processos d'avaluació de la recerca als que estan sotmesos.

Com a conclusió, els membres de la taula i el públic assistent va valorar que els aspectes més importants per avaluar la qualitat de la recerca són: la transferència a la societat, l'aportació de nou coneixement i l'aplicabilitat dels resultats. Els aspectes menys valorats van ser: les estades de recerca internacionals, les publicacions i la metodologia portada a terme. Un participant va proposar un altre aspecte que no estava contemplat: la formació com a persona investigadora

 

Finalment, la 3a Trobada d'Investigadors d'Andorra va ser molt ben valorada per tots els assistents. Els assistents van destacar que la Trobada permetia establir contactes amb altres investigadors; i també que era una bona plataforma per intercanviar perspectives, compartir punts de vista i animar-se mútuament.