17 Maig 2019 - 8:30am

Resultats de l’informe Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019).

L’AQUA ha col·laborat en  l’informe Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019) que facilita dades sobre les condicions de vida i les formes de vinculació amb l’estudi de la població estudiantil universitària. Aquest coneixement ha de servir per orientar les propostes de millora en les polítiques universitàries, i servir de guia per fomentar les decisions i orientacions polítiques. Podeu descarregar l’estudi aquí: https://www.viauniversitaria.net/publicacions-2019