9 Jan 2020 - 1:45pm

Presentació dels estudis d'inserció laboral dels titulats d'ensenyament superior i formació professional d'Andorra

La Ministra d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra, Ester Vilarrubla i la Directora de l’AQUA, Marta Fonolleda, han presentat avui, en roda de premsa, els estudis d’inserció laboral dels titulats d’ensenyament superior i de formació professional d’Andorra de les promocions 2014, 2015, 2017 i 2018.

A l’any 2017 es va presentar la primera edició elaborada per l’AQUA i el Ministeri d’educació i ensenyament superior i en col·laboració amb l’AQU Catalunya i el Centre de Recerca Sociològica (CRES) de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA). Les dades es van extreure dels titulats de la Universitat d’Andorra i del Centre de Formació Professional d’Andorra. Enguany s’han presentat la segona i la tercera edició en les que només ha col·laborat el Centre de Recerca Sociològica (CRES) de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) i en les que s’han afegit dades obtingudes també dels titulats del Lycée Comte de Foix i de la Universitat Oberta La Salle.

Els estudis d’Inserció Laboral ens ofereixen dades i referents sobre la qualitat de la inserció dels titulats tant de formació professional com d’ensenyament superior d’Andorra, que serveixen per generar una reflexió i millores en les titulacions que s’imparteixen al país. L’enquesta pregunta sobre temes com la inserció laboral, les condicions laborals, el procés de trobar feina, la mobilitat i continuació dels estudis, la satisfacció amb els estudis i la utilitat de la formació.

En aquestes edicions, s’han enquestat 207 titulats d’ensenyament superior i 228 de formació professional.

Igual que a l’edició anterior, els resultats de la inserció laboral tant dels titulats d’ensenyament superior com els de formació professional, són molt positius i continuen indicant una incorporació al mercat laboral amb molt poc temps. Un altre aspecte destacable és que una majoria significativa dels titulats repetirien la formació i el centre d’estudis. La satisfacció  amb la feina desenvolupada d’aquests titulats també és elevada. En termes generals, la relació de les titulacions amb les necessitats del mercat de treball andorrà és adequada, amb marge de millora en alguns aspectes.

Els estudis es poden consultar a:

L’edició anterior es pot consultar a: