26 Jun 2019 - 8:45am

Presentació de la Memòria d’activitats 2018 a la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports.

El passat 25 de juny del 2019, la directora de l’AQUA, la Dra. Marta Fonolleda va presentar la Memòria d’activitats del 2018 a la Comissió Legislativa  d’Educació, Recerca, Cultura, joventut i Esports.

Es destaquen les activitats següents:

La Memòria d'activitats 2018 es pot consultar aquí.