2 Jun 2021 - 11:30am

Participació de l'AQUA al workshop INQAAHE People Matter

Avui l’AQUA ha participat al workshop sobre el desenvolupament professional del personal de les agències, organitzat per INQAAHE i QAA. Aquest taller s'ha celebrat en el marc de la conferència 2021 “Re-imaginant la qualitat de l’educació superior en l’era de l’incertesa”.

Durant la videoconferència, l'AQUA ha participat en una enquesta en què ha votat les competències més importants que ha de tenir el personal de les agències externes.

En relació amb les competències de coneixement, les tres més importants per als participants del workshop han sigut: el coneixement dels processos de l’agència, de la qualitat interna de les institucions, del marc legal i del sistema d’ensenyament superior. Altres competències menys votades han estat: el coneixement de punts de referència nacionals i els mètodes de l’assegurament de la qualitat; el treball de les agències d’altres països o la dimensió europea i regional.

Quant a les competències tècniques, les tres més votades han sigut: identificar problemes i resoldre’ls, la formació continuada i recol·lectar i analitzar la informació de diferents fonts. Altres competències menys votades han estat la comprovació i interpretació d’evidències, la gestió i el treball de coordinació amb els altres, la gestió de projectes, les habilitats digitals i la gestió financera.

Finalment, les competències socials més votades han sigut la professionalitat i la integritat, el treball en equip i la comunicació escrita de documents i informes. Altres competències menys votades han estat les habilitats per a les presentacions orals, la influència i la negociació, l’ús del judici, la discreció i la iniciativa, la resiliència i la gestió de l’estrès, la sensibilitat política i diplomàtica i la flexibilitat.

D’altra banda, al workshop també s'ha organitzat un debat entorn de les competències que més s’han mobilitzat durant el context de la Covid-19. En aquest sentit, hi ha hagut un consens sobre la importància d’habilitats, com la flexibilitat i la planificació.

En finalitzar el workshop s'ha parlat dels elements més importants que hauria d’incorporar un programa de lideratge per al personal de les agències. L’aprenentatge d’habilitats de lideratge en l’àmbit de la qualitat i la interacció i el networking amb professionals d’altres agències o països han estat els elements considerats essencials en qualsevol formació sobre lideratge.