25 Feb 2022 - 11:45am

Modificació de la guia d'avaluació per aprovar plans d'estudis

El Comitè Director de l'AQUA aprova la modificació del punt desenvolupament del procés de la guia d'avaluació per aprovar plans d'estudis que consisteix en comptar els terminis a partir del pagament de la taxa.