20 Sep 2021 - 10:45am

L'AQUA vol contractar experts

L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) vol procedir a la contractació d’experts per a l’avaluació dels plans d’estudis següents:

  • Bàtxelor en psicologia
  • Bàtxelor en comunicació

Per a l’avaluació de cadascun dels plans d’estudis anteriors, es vol contractar experts amb els perfils següents:

  • Personal acadèmic universitari de l’àmbit de la psicologia, que sigui doctor, tingui experiència acadèmica, docent, investigadora i de gestió.
  • Personal acadèmic de l’àmbit de la comunicació, que sigui doctor, tingui experiència acadèmica, docent, investigadora i/o de gestió.
  • Estudiant d’una titulació universitària de l’àmbit de la psicologia, com a mínim de MATES 2.
  • Estudiant d’una titulació universitària de l’àmbit de la comunicació, com a mínim de MATES 2.
  • Professionals, principalment d’Andorra, amb una amplia trajectòria en l’àmbit de la psicologia.
  • Professionals, principalment d’Andorra, amb una amplia trajectòria en l’àmbit de de la comunicació.

Tots els perfils hauran de complir els requisits següents:

  • Tenir domini de la llengua catalana o de la llengua castellana, francesa o anglesa.
  • Tenir capacitat de treballar en equip, de forma independent, rigorosa i íntegra.

La contractació es realitzarà per a aquests serveis concrets. Tots els experts seran remunerats per la seva tasca.

Les persones candidates cal que s’inscriguin a la borsa d’experts externs de l’AQUA, abans del 21/09/2021.