7 Apr 2021 - 9:30am

L'AQUA vol contractar experts

L’AQUA vol procedir a la contractació d’experts per a l’avaluació dels plans d'estudis següents:

 • Bàtxelor en ciència de dades (data science)
 • Bàtxelor en psicologia
 • Bàtxelor en nutrició humana i dietètica
 • Bàtxelor en administració d'empreses
 • Bàtxelor en informàtica
 • Bàtxelor en ciències ambientals

Per a l’avaluació de cadascun dels plans d’estudis anteriors, es vol contractar experts amb els perfils següents:

 • Personal acadèmic universitari, doctor, amb experiència acadèmica, docent, investigadora i de gestió en els àmbits de la ciència de dades (data science), la psicologia, la nutrició humana i dietètica, l’administració d’empreses, la informàtica o les ciències ambientals.  
 • Estudiants d’una titulació universitària, com a mínim de MATES 2,  dels àmbits de la ciència de dades (data science), la psicologia, la nutrició humana i dietètica, l’administració d’empreses, la informàtica o les ciències ambientals. 
 • Professionals, principalment d’Andorra, amb una àmplia trajectòria en els àmbits de la ciència de dades (data science), la psicologia, la nutrició humana i dietètica, l’administració d’empreses, la informàtica o les ciències ambientals. 

Tots els perfils hauran de complir els requisits següents:

 • Tenir domini de la llengua catalana o de la llengua castellana, francesa o anglesa.
 • Tenir capacitat de treballar en equip, de forma independent, rigorosa i íntegra.

La contractació es realitzarà per a aquests serveis concrets. Tots els experts seran remunerats per la seva tasca.

Les persones candidates cal que s’inscriguin a la borsa d’experts externs de l’AQUA abans de l’11/04/2021.

Informació més detallada del procés a https://www.aqua.ad/contingut/borsa-dexperts-externs-de-laqua o bé enviant un correu electrònic info@aqua.