24 Feb 2021 - 1:00pm

L'AQUA vol contractar experts

L’AQUA vol procedir a la contractació d’experts per a l’avaluació dels plans d’estudis següents:

  • Màster en dret
  • Diploma Professional Avançat (DPA) en comptabilitat i administració

Per a l’avaluació de cadascun dels plans d’estudis anteriors, es vol contractar experts amb els perfils següents:

  • Personal acadèmic universitari de l’àmbit del dret, que sigui doctor, tingui experiència acadèmica, docent, investigadora i de gestió.
  • Personal acadèmic de l’àmbit de la comptabilitat i l’administració, que sigui doctor, tingui experiència acadèmica, docent, investigadora i/o de gestió.
  • Estudiant d’una titulació universitària de l’àmbit de dret, de segon o tercer cicle.
  • Estudiant d’una titulació universitària, com a mínim de MATES 1, de l’àmbit de la comptabilitat i l’administració.
  • Professionals, principalment d’Andorra, amb una amplia trajectòria en l’àmbit de dret.
  • Professionals, principalment d’Andorra, amb una amplia trajectòria en l’àmbit de de la comptabilitat i l’administració.

Tots els perfils hauran de complir els requisits següents:

  • Tenir domini de la llengua catalana o de la llengua castellana, francesa o anglesa.
  • Tenir capacitat de treballar en equip, de forma independent, rigorosa i íntegra.

La contractació es realitzarà per a aquest servei concret. Tots els experts seran remunerats per la seva tasca.

Les persones candidates cal que s’inscriguin a la borsa d’experts externs de l’AQUA abans del 07/03/2021.

Podeu sol·licitar més informació al correu electrònic info@aqua o a www.aqua.ad