14 Jan 2019 - 8:30am

L'AQUA renova la seva condició d'afiliada amb ENQA

L'AQUA ha superat el procés de selecció d'ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) i ha renovat la seva condició d'afiliada
ENQA
és una organització que representa les entitats d'assegurament de la qualitat dels estats membres de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). ENQA promou la copperació eurpoea en el camp de la garantia de la qualitat en l'educació superior i difon informació i experiència entre els seus membres i els principals agents implicats per a desenvolupar i compartir bones pràctiques i fomentar la dimensió europea de l'assegurament de la qualitat.

Ser membre afilitat d'ENQA és una oportunitat per tal de donar a conèixer internacionalment la tasca de l'Agència, intercanviar punts de vista i experiències relacionades amb la qualitat en l'educació superior.