7 Feb 2019 - 9:00am

L'AQUA participa a les Jornades Constituents del Sistema Iberoamericà d'Assegurament de la Qualitat de l'Educació Superior

L'AQUA ha participat a les Jornades Constituents del Sistema Iberoamericà d'Assegurament de la Qualitat de l'Educació Superior (SIACES), un sistema comú per garantir la qualitat de l'educació superior, impulsar la mobilitat acadèmica i reforçar la col·laboració entre agències.

La SIACES neix amb la vocació de convertr-se en l'organització paraigua dels sistemes nacionals d'acreditació d'Iberoamèrica i, a més de la cooperació, promourà la difusió de bones pràctiques i coneixement expert.

L'AQUA va participar, juntament amb altres organismes responsables de l'assegurament de la qualitat en l'educació superior, com l'Agència Espanyola d'Avaluació de la Qualitat i l'Acreditació (ANECA), la Comissió Nacional d'Avaluació i Acreditació Universitària d'Argentina (CONEAU), el Consell per a l'Acreditació de l'Educació Superior de Mèxic (COPAES), el Consell Centroamericà d'Acreditació (CCA), el Consell d'Assegurament de la Qualitat de l'Educació Superior d'Equador (CACES) i la Comissió Nacional d'Acreditació de Xile (CNA), a un grup de treball per a la Constitució del Sistema Iberoamericà d'Assegurament de la Qualitat de l'Educació Superior (SIACES).

Per més informació podeu visitar la pàgina web de la Secretaría General Iberoamèricana