2 Mar 2022 - 12:30pm

L'AQUA modifica el seu reglament

El Govern d'Andorra ha aprovat per decret 68/2022 la modificació del reglament de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra.

El Reglament de l'AQUA regula la Comissió d’Avaluacions, i en concret les seves funcions, els membres, les funcions de la persona que ocupa la presidència, la convocatòria i el funcionament i la remuneració dels seus membres.

Havent posat en pràctica la Comissió d’Avaluacions, s’ha copsat la necessitat de modificar alguns aspectes del reglament per tal de millorar l'operativa de la Comissió d'Avaluacions.