13 Jul 2021 - 10:45am

La maternitat atura la carrera professional

La maternitat frena la carrera professional de les dones. És la principal conclusió de l'estudi Diferències de gènere en la inserció laboral 20 anys després d'haver-se titulat, encarregat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). L'informe constata amb dades concloents com les carreres professionals dels homes i les dones evolucionen de forma diferent a partir del moment en què tenen descendència.

L'AQU va realitzar el mateix estudi als tres i als deu anys després d'obtenir la titulació, però ha estat amb l'enquesta als 20 anys de graduació que les diferències per sexe s'han revelat implacables. El punt d'inflexió ha estat que durant aquesta segona dècada la majoria de les persones enquestades han tingut descendència i això ha repercutit molt negativament al desenvolupament professional de les dones. Per què? Pels rols que la societat continua adjudicant a les dones, que les fa responsables de la llar i de les cures. Per això, moltes dones redueixen la jornada laboral i, per tant, tenen menys possibilitats de progressar en la seva professió i, consegüentment, cobren menys. A les facultats hi ha més alumnes dones, que obtenen millors resultats acadèmics i tenen un índex d'abandonament molt més baix que el dels homes. En canvi, a l'hora d'estudiar màsters i preparar doctorats, la presència de les dones cau en picat perquè es troben que no poden combinar la maternitat i la carrera professional.

La presentació de l'estudi va comptar amb la participació de la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Meritxell Benedí, la presidenta de la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i secretària general de la Universitat Ramon Llull, Anna Berga, i la directora del Grup de Recerca Consolidat Multiculturalisme i Gènere de la Universitat de Barcelona i catedràtica d’Història a la Universitat de Barcelona, Mary Nash, assessora de l’estudi. Les expertes van lamentar que encara hi ha moltes carreres que estan "feminitzades" i altres "masculinitzades", i que les "feminitzades" estan més relacionades amb les cures i menys valoritzades (els salaris en són una evidència constatable). Per tot això, és urgent que la maternitat i la paternitat sigui cent per cent compartida, perquè les dones tinguin les mateixes oportunitats laborals i la seva progressió no es vegi truncada si decideixen ser mares. Les professionals també van exigir un treball des de la infància per trencar els estereotips i canviar l'imaginari col·lectiu respecte els rols sexistes.