16 Sep 2020 - 4:15pm

L’AQUA vol contractar experts

L’AQUA busca experts per avaluar tres nous plans d’estudis:

 • Màster en dret
 • Màster en enginyeria informàtica
 • Màster en llengua i literatura catalana

Per a l’avaluació de cadascun dels plans d’estudis anteriors, es vol contractar experts amb els perfils següents:

 • Personal acadèmic de l’àmbit del dret, que sigui doctor, tingui experiència acadèmica, docent, investigadora i/o de gestió.
 • Personal acadèmic de l’àmbit de l’enginyeria informàtica, que sigui doctor, tingui experiència acadèmica, docent, investigadora i/o de gestió.
 • Personal acadèmic de l’àmbit de la llengua i literatura catalana, que sigui doctor, tingui experiència acadèmica, docent, investigadora i/o de gestió.
 • Estudiants d’una titulació universitària de l’àmbit de dret, de segon o tercer cicle, o que estiguin cursant els últims cursos d’una titulació de primer cicle.
 • Estudiants d’una titulació universitària de l’àmbit de l’enginyeria informàtica, de segon o tercer cicle, o que estiguin cursant els últims cursos d’una titulació de primer cicle.
 • Estudiants d’una titulació universitària de l’àmbit de la llengua i literatura catalana, de segon o tercer cicle, o que estiguin cursant els últims cursos d’una titulació de primer cicle.
 • Professionals, principalment d’Andorra, amb una amplia trajectòria en l’àmbit de dret.
 • Professionals, principalment d’Andorra, amb una amplia trajectòria en l’àmbit de l’enginyeria informàtica.
 • Professionals, principalment d’Andorra, amb una amplia trajectòria en l’àmbit de la llengua i literatura catalana.

Tots els perfils hauran de complir els requisits següents:

 • Tenir domini de la llengua catalana o de la llengua castellana, francesa o anglesa.
 • Tenir capacitat de treballar en equip, de forma independent, rigorosa i íntegra.

La contractació es realitzarà per a aquest servei concret. Tots els experts seran remunerats per la seva tasca mitjançant un contracte de prestació de serveis.

Les persones candidates cal que enviïn un correu electrònic a info@aqua.ad amb el seu CV abans del 28/09/2020.

Per més informació consultar el Banc d'experts externs de l'AQUA o enviar un correu a info@aqua.ad