10 Sep 2020 - 9:30am

Els ESG en el panorama canviant de l’ensenyament superior.

Us compartim aquesta Declaració dels organismes europeus, el grup E4 (format per ENQA, EURASHE, EUA i ESU), impulsor dels Estàndards i Directrius per l’assegurament de la qualitat en l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (ESG).

En aquesta es fa una reflexió sobre l’adequació dels ESG en l’entorn canviant com el de l’ensenyament superior que els últims anys està experimentant una transformació notable amb la incorporació de l’aprenentatge online i de les noves tecnologies, amb el creixement de les institucions d’ensenyament superior, etc.

Es subratlla que, per continuar sent una força unificadora, els ESG són suficientment flexibles per respondre al panorama d’ensenyament superior actual i presenten un gran potencial per donar suport a la innovació i a la diversitat de l’ensenyament superior i la garantia de qualitat.

En aquesta línia, l’AQUA  ha partit del marc de referència dels ESG i ha treballat, amb el Grup de treball sobre qualitat en l’ensenyament superior (format per representants de les universitats, del ministeri encarregat de l’ensenyament superior d’Andorra i l’AQUA), per adaptar les dimensions de qualitat i els criteris d’avaluació al context i a la normativa andorrana.

Accedeix a la Declaració en el següent enllaç.