25 Aug 2020 - 11:30am

Disponibles les noves guies d'avaluació de l'AQUA

El passat 14-07-2020 el Comitè Director de l’AQUA va aprovar els documents següents:

  • Guia d'avaluació per aprovar plans d'estudis. Els plans d'estudis de les titulacions estatals són aprovats pel Govern d'Andorra, amb l'acreditació prèvia de l’AQUA, i es publiquen al Butlletí Oficial de Principat d'Andorra (BOPA). Aquest document és la guia que orienta als agents implicats en l'avaluació per aprovar nous plans d'estudis.

 

  • Guia d'avaluació per modificar plans d'estudis. Les modificacions de plans d'estudis tenen l'objectiu de mantenir actualitzats els plans d'estudis aprovats i poden estar motivades per un procés d’avaluació, per un canvi en les metodologies docents o el model educatiu i per una actualització del contingut, entre altres motius. Es poden classificar en: modificacions no substancials o modificacions substancials. L’objectiu d’aquest document és orientar el procés d’avaluació de les modificacions de plans d’estudis estatals d’ensenyament superior.