5 Sep 2017 - 10:30am

Conveni amb el Grup de Recerca Còmplex per introduir la sostenibilitat

L'AQUA i el Grup de Recerca Còmplex (GRC) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han signat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de portar a terme un estudi per introduir la sostenibilitat en la qualitat de l'ensenyament superior d'Andorra.

El GRC és un grup de recerca consolidat (Ref.2014 SGR 543 AGAUR) adscrit al Dep. de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. El GRC té un bagatge reconegut internacionalment en la recerca i la transferència de coneixement en l’àmbit de la sostenibilitat i l’ensenyament superior. Així ho demostren, entre d’altres, la seva participació com a partner al projecte EU LLP ERASMUS ACADEMIC NETWORK PROJECT “UNIVERSITY EDUCATORS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (540051-LLP-1-2013-UK-ERASMUS-ENW), finançat per la Comissió Europea, entre el 1/10/2003 – 30/9/2016.

L'objectiu del conveni és elaborar una proposta estratègica per introduir la dimensió de la sostenibilitat en l’avaluació de la qualitat de l’ensenyament superior d’Andorra, que tingui en compte les tendències emergents en la millora de l’ensenyament superior internacional, els estàndards i directrius d’avaluació de la qualitat a l’Espai Europeu d’Educació Superior i els objectius de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.