27 Sep 2017 - 6:30pm

AQUA esdevé membre d'INQAAHE

Aquest mes de setembre, AQUA ha esdevingut membre de la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE).

INQAAHE és una associació d'àmbit mundial, que agrupa entitats dedicades a l'assegurament de la qualitat a l'ensenyament superior, tant des del punt de vista teòric com pràctic. Formar-ne part és una oportunitat per intercanviar punts de vista i experiències relacionades amb la qualitat i la innovació.