2 Jul 2021 - 10:30am

Aprovació del Marc per a l’avaluació de l’Ensenyament Superior

El Comitè Director de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) ha aprovat el Marc per a l’avaluació de l’Ensenyament Superior estatal d’Andorra. El document va ser elaborat al Grup de Treball sobre Qualitat en l’Ensenyament Superior d’Andorra, amb representació de totes les institucions d'ensenyament superior, el Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior d'Andorra i l'AQUA.

El Marc estableix les bases per desenvolupar l’assegurament extern de la qualitat, sota el paraigua dels Estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’Espai Europeu d’Educació Superior (ESG) i de la normativa andorrana. Els seus objectius són:

• Garantir l’acreditació i la millora contínua dels ensenyaments superiors estatals.

• Definir les dimensions de qualitat, així com els elements clau que defineixen els processos d’avaluació.

• Promoure la cultura de la qualitat en l’àmbit de l’ensenyament superior.

• Avançar cap a un sistema d’assegurament de la qualitat àgil, modern, eficient i sostenible.