4 Aug 2020 - 11:00am

Aprovació de guies d'avaluació, de reglaments i del codi ètic de l'AQUA

El passat 14 de juliol, el Comitè Director de l’AQUA va aprovar els documents següents:

Tant la guia d’aprovació com la guia de modificació de plans d’estudis es van treballar i consensuar amb el Grup de treball sobre qualitat en l’ensenyament superior coordinat per l’AQUA i amb representants del Ministeri d’educació i ensenyament superior del Govern d’Andorra, la Universitat d’Andorra (UdA) i la Universitat Oberta la Salle (UOLS). En l’actualitat, aquests documents es troben en procés de revisió lingüística i es publicaran a finals del mes d’agost.