15 Apr 2021 - 8:15am

Ampliació del període per a la contractació d'experts

En el marc de la reunió per a la selecció d’experts de l’AQUA celebrada el 12-4-2021, s’acorda ampliar el període per a la contractació d’experts de l’avís publicat al BOPA núm. 38 any 2021 (31 de març de 2021) per la contractació d’experts per avaluar diferents plans d’estudis.  La contractació s’amplia per a la selecció dels perfils i àmbits següents:  

  • Estudiants d’una titulació universitària, com a mínim de MATES 2,  de l’àmbit de la psicologia.
  • Personal acadèmic universitari, doctor, amb experiència acadèmica, docent, investigadora i de gestió en l’àmbit de la psicologia i en l’àmbit de la nutrició humana i dietètica.
  • Professionals, principalment d’Andorra, amb una àmplia trajectòria en l’àmbit de les ciències ambientals. 

Tots els perfils hauran de complir els requisits següents:

  • Tenir domini de la llengua catalana o de la llengua castellana, francesa o anglesa.
  • Tenir capacitat de treballar en equip, de forma independent, rigorosa i íntegra.

La contractació es realitzarà per a aquests serveis concrets. Tots els experts seran remunerats per la seva tasca.

Les persones candidates cal que s’inscriguin a la borsa d’experts externs de l’AQUA abans del 21/04/2021.

Informació més detallada del procés a https://www.aqua.ad/contingut/borsa-dexperts-externs-de-laqua o bé enviant un correu electrònic a info@aqua.ad