7 Apr 2020 - 8:15pm

Adaptacions de l’AQUA a la situació causada pel COVID-19

Atesa la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 i les mesures excepcionals establertes pel Govern, l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) comunica que:

 • En relació amb el suport a les institucions i organismes d’ensenyament superior
  • L’AQUA vol fer arribar a les institucions d’ensenyament superior un missatge de suport i reconeixement  per l’esforç que estan fent per mantenir una docència de qualitat, en una situació d’emergència sense precedent. Entre d’altres mesures excepcionals, es valora la ràpida resposta per implantar de forma efectiva docència remota d’emergència (link).
  • L’AQUA es posa a disposició de les institucions d’ensenyament superior i del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior per a contribuir a qualsevol qüestió que considerin rellevant en relació amb la qualitat de l’ensenyament superior.
  • Així, l’AQUA s’alinea amb les indicacions de l’European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) davant el COVID19  (link) i amb les mesures adoptades per les principals agències europees (link), segons les quals el rol de les agències de qualitat en aquests moments hauria de centrar-se en el suport, la comprensió i l’orientació. (Vegeu també el comunicat de l’ European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) sobre el COVID19 i el compliment dels ESG aquí). 

 

 • En relació amb les adaptacions en el funcionament i les activitats de l’AQUA
  • El despatx de l’AQUA, situat a la nova Seu del Consell General, roman tancat fins a nou avís i l’activitat de l’AQUA es desenvolupa 100% mitjançant el teletreball, mantenint en la mesura del possible, la normalitat en la seva activitat.
  • Se suspenen totes les activitats presencials previstes, com grups de treball, reunions o visites d’avaluacions. En la mesura del possible segons cada cas, es reprogramaran o es portaran a terme de forma online.
  • Terminis: l’AQUA treballa per a mantenir els terminis habituals de les avaluacions i altres activitats en funcionament, malgrat no pugui garantir el compliment en tots els casos. Les possibles afectacions de terminis s’informaran i es tractaran directament amb les parts afectades.  
  • Avaluacions: Entenent la complexitat i excepcionalitat de la situació actual, les avaluacions de renovació de plans d’estudis seran flexibles i comprensives amb les mesures preses per les universitats durant aquest període.
  • Comunicació: us podeu posar en contacte amb l’AQUA fent servir els canals de comunicació habituals:

 

Les adaptacions previstes en aquest comunicat tenen per objecte pal·liar les conseqüències de la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2. La seva aplicació és limitada en el temps fins a la fi de la situació de crisi sanitària, seguint sempre les recomanacions del Govern d’Andorra.

 

Ferran Costa Marimon - President del Comitè Director de l'AQUA

Marta Fonolleda Riberaygua - Directora de l'AQUA