Internacional

AQUA mantiene relaciones institucionales con:

 

 

European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)

  • AQUA es miembro afiliado desde 2012. 
  Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior de Catalunya (AQU)
  • Conveni de col·laboració entre el departament d’ensenyament superior, recerca i ajuts a l’estudi del govern d’Andorra i l’agència per a la qualitat del sistema universitari de Catalunya per a l’avaluació de titulacions de la Universitat d’Andorra (CODI: COL/AND_AVAL_TIT/2015). 
  • Conveni de col·laboració entre el Govern d’Andorra, l’AQUA i l’AQU per a la realització de l’estudi de la inserció dels graduats universitaris en el món laboral de la UdA (CODI: 2016_INSLAB16_I_ AQUA_C). 
 

Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA)

 


AQUA ha participado a los siguientes eventos internacionales: