13 Jul 2020 - 9:00am

Renovació del Màster en Administració d'Empreses (MBA) de la Universitat Oberta la Salle (UOLS)

El pla d'estudis del Màster en Administració d'Empreses (MBA) de la Universitat Oberta la Salle (UOLS) va ser aprovat el 2012 i el 2019 se n'ha renovat l'acreditació. Al primer informe d'avaluació emés a l'agost del 2019 amb resultat Favorable Condicionat es van determinar tres terminis per fer-ne el seguiment de la titulació. Els tres informes de seguiment resultants van ser favorables.

En aquest procés, es va avaluar l'aplicació del pla d'estudis seguint la legislació andorrana i els principis del procés de Bolonya i de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. Es va tenir en compte l’autoinforme previ elaborat per la Universitat, una visita a les instal·lacions per part d'un comitè d'experts internacionals i les entrevistes fetes als agents implicats en cada titulació.

Aquesta avaluació externa està estructurada d’acord amb els Estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (ESG), de maig del 2015 (http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/).

L’avaluació externa de les titulacions de la Universitat Oberta la Salle (UOLS) està enfocada a la millora contínua i a l’assumpció d’una cultura de qualitat en l’ensenyament superior d’Andorra.