1 Jun 2018 - 9:00am

Renovació del Bàtxelor en Informàtica de la Universitat d'Andorra

El pla d'estudis del Bàtxelor en Informàtica de la Universitat d'Andorra van ser aprovat el 2011 i el 2018 se n'ha renovat l'acreditació.

Per a fer-ho, s'ha avaluat l'aplicació del pla d'estudis seguint la legislació andorrana i els principis del procés de Bolonya i de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. En aquest procés s'ha tingut en compte l’autoinforme previ elaborat per la Universitat, una visita a les instal·lacions per part d'un comitè d'experts internacionals i les entrevistes fetes als agents implicats en cada titulació. Aquesta avaluació externa s’ha estructurat d’acord amb els Estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (ESG), de maig del 2015 (http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/).

L’avaluació externa de les titulacions de la Universitat d’Andorra (UdA) està enfocada a la millora contínua i a l’assumpció d’una cultura de qualitat en l’ensenyament superior d’Andorra.