20 Jul 2020 - 2:00pm

Reglament de Panells d’Experts per a les avaluacions de l’AQUA

El Reglament de Panells d’Experts per a les avaluacions de l’AQUA estableix el procediment i els criteris per a la selecció dels membres dels panells d'experts que participen en l'avaluació de titulacions d'ensenyament superior.