20 Jul 2020 - 6:00pm

Reglament de funcionament de la Comissió d’avaluacions

La Comissió d'avaluacions és l'encarregada d'emetre els informes d'avaluació i acreditació de plans d'estudis i de personal docent.