20 Jul 2020 - 6:00pm

Reglament de funcionament de la Comissió d’Avaluacions

La Comissió d'Avaluacions és l'encarregada d'emetre els informes d'avaluació i acreditació de plans d'estudis i de personal docent.

Les funcions de la Comissió d’Avaluacions són:

  • Emetre i signar els informes d’avaluació i les acreditacions següents:
    • Aprovació (ex ante), renovació (ex post) i modificacions substancials de plans d’estudi.
    • Acreditació de l’experiència laboral del personal docent.
  • Proposar millores a les guies, els criteris i els protocols d’avaluació perquè siguin considerades pel Comitè Director.
  • Les tasques que li siguin encarregades pel Comitè Director.