27 Jun 2019 - 8:30am

Proposal of indicators to embed the Sustainable Development Goals into Institutional Quality Assessment

Aquest document és el principal output del projecte Making connections between the institutional evaluation and the Sustainable Development Goals: emprowering stakeholders for Quality enhancement.

Presenta una proposta d’indicadors per avaluar la incorporació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a les institucions d’ensenyament superior. La proposta és el resultat del treball de reflexió conjunt realitzat durant el darrer any amb els principals agents dels àmbits de l’educació i la sostenibilitat d’Andorra i Aragó. Tot el treball ha estat orientat i conduit per un Board d’experts internacionals.

Pots consultar el document en anglès o català.