13 Jun 2016 - 8:00pm

Procés d'avaluació de l'experiència laboral del personal docent

La Llei 12/2008, del 12 de juny, d’ordenació de l’ensenyament superior preveu que les universitats puguin contractar personal docent que no compleixi la titulació mínima, sempre que tingui prou experiència laboral en l'àmbit corresponent. Abans, però, cal una acreditació per part de l'AQUA.
Aquest document estableix el procediment per a que les Universitats puguin tramitar aquesta acreditació.