2 Mar 2018 - 1:00pm

Procés d'aprovació dels plans d'estudi

Les  universitats elaboren els plans d’estudi d’acord amb els decrets d’establiment del títol i sol·liciten a l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) l’acreditació. 
L’objectiu d’aquest document és orientar el procés d’avaluació per l’aprovació dels nous plans d’estudi