12 Jul 2021 - 4:00pm

Presentació al Consell General de la Memòria d'activitats 2020

Presentació de la Memòria d'activitats 2020 de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports del
ConsellGeneral.