18 Apr 2018 - 8:30am

Modificació del Bàtxelor en Infermeria de la Universitat d'Andorra

El pla d'estudis del Bàtxelor en Infermeria de la Universitat d'Andorra va ser aprovat el 2010 i el 2017 es va renovar la seva acreditació.

Al 2018 la Universitat d'Andorra va sol·licitar la seva modificació per adaptar-se a les directives europees i incorporar les accions de millora assenyalades a l'informe d'avaluació per renovar l'acreditació.