20 Jun 2017 - 1:00pm

Memoràndum d’entesa entre ACPUA i l’AQUA per a l’avaluació de titulacions de la Universitat d’Andorra

Aquest acord va tenir com a finalitat formalitzar la col·laboració entre l'Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA) i AQUA en el procés d’avaluació de les titulacions següents de la Universitat d’Andorra: Bàtxelor en Informàtica, Bàtxelor en Administració d’Empreses i Bàtxelor en Infermeria.

ACPUA té com a objectius la promoció i difusió d’una cultura de la qualitat en l’àmbit universitari, que afavoreixi els intercanvis d’experiències amb altres sistemes universitaris, i entre les seves funcions principals figura la d’avaluació i acreditació dels programes, serveis i activitats de gestió dels centres i institucions d’ensenyament superior. És membre de ple dret de la European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) i està inscrita al European Register for Higher Education (EQAR). 

Que tant ACPUA com AQUA tenen objectius i interessos comuns en els camps de l’avaluació i l’acreditació de la qualitat en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, aspirant ambdues a enfortir la cultura de la qualitat i l’excel·lència d’uns sistemes universitaris als quals uneixen vincles sòlids històrics, geogràfics i culturals.