12 Jul 2021 - 4:00pm

Memòria d'activitats 2020

L’any 2020 ha estat marcat per la crisi sanitària causada per la COVID-19, que ha impactat fortament en tots els sectors de la societat. L’AQUA ha pogut adaptar-se a aquesta situació sense modificar la seva activitat, gràcies a l’increment del teletreball, que ja havia estat implantat el 2018. La gran majoria de tasques s’han desenvolupat de forma no presencial i tant les avaluacions com l’activitat del grup de treball o altres reunions s’han dut a terme en els terminis establerts.

Pel que fa a l’ensenyament superior a Andorra, durant el 2020 s’ha actualitzat part de la normativa de referència, entre la qual destaca la publicació del nou Reglament d’ordenació de les titulacions d’ensenyament superior estatals. 1 El sistema d’ensenyament superior ha continuat creixent amb la creació de la Universitat Carlemany i amb el desplegament de plans d’estudis de la Universitas Europaea IMF, creada el 2019. Aquestes dos institucions d’ensenyament superior se sumen a la Universitat d’Andorra (UdA) i a la Universitat Oberta La Salle (UOLS).

La modificació de la Llei de l’AQUA, publicada a finals del 2020, obre la porta a la consideració de noves fonts de finançament que permetin avançar en el desenvolupament de l’AQUA i dels seus serveis.