6 Jul 2021 - 12:00pm

Memòria d'activitats 2019

Aquest document dona a conèixer les activitats dutes a terme per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) durant el 2019.

Entre les activitats de l’AQUA el 2019, es destaquen:

- L’avaluació d’un nou pla d’estudis i l’inici de l’avaluació de set nous plans d’estudis; l’inici del seguiment d’un pla d’estudis; la modificació d’un pla d’estudis i l’inici de la modificació d’un altre; la renovació d’un pla d’estudis i l’inici de la renovació d’un altre; l’acreditació de l’experiència laboral d’un docent universitari i l’acreditació de set convocatòries públiques d’ajuts a la recerca.

- La finalització del projecte Making Connections between Institutional Evaluation and Sustainable Development Goals (United Nations): Empowering stakeholders for quality enhancement (Q&S&HE) i la publicació de la Proposta d’indicadors per a la integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible dins l’avaluació institucional de la qualitat.

- La recepció de la Menció Enric Renau i Permanyer a la investigació aplicada en educació, formació i treball, impulsada pel portal educatiu Educaweb.  La publicació de la segona edició dels estudis d’inserció laboral en col·laboració amb el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior.

- El treball continuat de reflexió en el marc del Grup de Treball sobre Qualitat en Ensenyament Superior d’Andorra, amb representants de la Universitat d’Andorra, la Universitat Oberta La Salle i el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior.  L’adhesió de l’AQUA com a membre de la Copernicus Alliance i del Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SIACES); la incorporació de la directora de l’AQUA com a coordinadora nacional (focal point) d’Andorra al Comitè Directiu de la UNECE per al desenvolupament de l’Estratègia d’Educació per al Desenvolupament Sostenible (EDS).