15 Apr 2018 - 5:00pm

Memòria d'activitats 2017

Entre les activitats del 2017, en destaca:

  • L’avaluació d’un pla d’un pla d’estudis nou i de cinc plans d’estudis existents; l’acreditació de l’experiència laboral de sis docents universitaris i l’acreditació de cinc convocatòries públiques d’ajuts a la recerca.
  • La sistematització de processos i l’establiment de criteris per a l’avaluació de l’ensenyament superior a Andorra i les aportacions del Grup de treball sobre qualitat de l’ensenyament superior d’Andorra.
  • La realització d’estudis per la millora i la innovació del sistema d’ensenyament superior. En concret, en destaca l’inici de dos estudis que tindran continuïtat en el temps: l’estudi d’inserció laboral dels titulats i l’estudi sobre la introducció de la sostenibilitat en l’avaluació de la qualitat.
  • La consolidació dels vincles de cooperació existents i l’inici de noves col·laboracions, entre les quals en destaca l’ingrés a la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE).