2 Jul 2021 - 10:00am

Marc per a l'avaluació de l'ensenyament superior

L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA) té com a objectius avaluar, acreditar i certificar la qualitat de l’ensenyament superior a Andorra d’acord amb els principis i els estàndards de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i en coordinació amb les institucions d’ensenyament superior.

El Marc per a l’avaluació de la qualitat de l’ensenyament superior estatal d’Andorra estableix les bases per desenvolupar l’assegurament extern de la qualitat sota el paraigua dels ESG i de la normativa andorrana.

Els objectius d’aquest Marc són:

• Garantir l’acreditació i la millora contínua dels ensenyaments superiors estatals.

• Definir les dimensions de qualitat, així com els elements clau que defineixen els processos d’avaluació.

• Promoure la cultura de la qualitat en l’àmbit de l’ensenyament superior.

• Avançar cap a un sistema d’assegurament de la qualitat àgil, modern, eficient i sostenible.