4 Jul 2022 - 11:00am

La inserció laboral el 2021 de les persones titulades a Andorra. Titulats d'ensenyament superior el 2017 i el 2020

Les formacions d’ensenyament superior han de donar resposta a les necessitats actuals de la societat andorrana i als reptes que s’albiren tot nodrint el país de professionals qualificats.

En aquest sentit, és necessari dotar-se d’elements que permetin obtenir informació i dades rigoroses per adaptar o desenvolupar polítiques i estratègies en aquest àmbit.

Des del ferm compromís amb la millora contínua, el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) col·laboren, des de fa cinc anys, en el desenvolupament d’un estudi sobre la inserció laboral dels titulats d’ensenyament superior a Andorra i en la qualitat d’aquests estudis.

L’informe que teniu a les mans, La inserció laboral el 2021 de les persones titulades a Andorra. Titulats d’ensenyament superior el 2017 i el 2020, és una eina que permet avaluar l’adequació del perfil dels titulats a la demanda del mercat laboral, i també continuar avançant en la millora de la qualitat de la formació que reben els estudiants que, més endavant, esdevindran professionals.

Aquest estudi es fa periòdicament amb la voluntat d’obtenir resultats que mostrin l’evolució de les dades, per, si escau, desenvolupar accions per incrementar el nivell d’inserció laboral i/o per millorar la qualitat de la formació rebuda.

L’informe mostra les dades corresponents als titulats de les promocions dels cursos acadèmics 2016-2017 i 2019-2020, la qual cosa fa que sigui possible estudiar la inserció laboral després de l’obtenció del títol i uns anys més tard.

L’enquesta que s’ha fet pregunta per factors relacionats amb l’ocupació, la seva qualitat i la satisfacció respecte als estudis cursats. L’any 2021 s’han enquestat estudiants de disset titulacions que inclouen el brevet de technicien supérieur en assistant gestion impartit pel Lycée Comte de Foix: el diploma professional avançat en administració i finances; els bàtxelors en administració d’empreses, en ciències de l’educació, en comunicació, en humanitats, en informàtica, en dret, en infermeria i en llengua catalana; el bàtxelor d’especialització en infermeria obstetricoginecològica, el màster en dret i en enginyeria informàtica i el doctorat de la Universitat d’Andorra (UdA). Finalment, el bàtxelor en disseny multimèdia, el màster en administració d’empreses i el doctorat de La Salle Open University (UOLS).

L’estudi ha estat possible gràcies a la col·laboració amb el grup de Sociologia de l’Andorra Recerca i Innovació, el Lycée Comte de Foix, la Universitat d’Andorra (UdA) i La Salle Open University (UOLS).

Aquest informe i les edicions anteriors es poden consultar a les pàgines web del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior (<www.ensenyamentsuperior.ad>)  i de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra (<www.aqua.ad>).