30 Maig 2022 - 11:30am

La inserció laboral el 2020 de les persones titulades a Andorra. Titulats d'ensenyament superior el 2016 i el 2019

L’estudi que es presenta tot seguit és la quarta edició del projecte que es va iniciar l’any 2017 i que persegueix l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de la inserció laboral dels titulats d’ensenyament superior a Andorra, així com en la qualitat dels estudis que han cursat.

Les formacions d’ensenyament superior han de donar resposta a les necessitats de la societat andorrana en ensenyament superior, en recerca i en transferència, i nodrir el país de professionals qualificats capaços d’afrontar els reptes dels contextos actual i futur. És per això que aquest informe pretén ser una eina per avaluar l’adequació del perfil dels titulats a la demanda del mercat laboral.

Així mateix, el ferm compromís de millora contínua de les institucions d’ensenyament superior fa que aquest estudi esdevingui crític per continuar avançant en la millora de la qualitat de la formació que reben els estudiants que, més endavant, s’incorporaran al mercat de treball.

Aquest estudi es du a terme periòdicament amb la voluntat d’obtenir resultats que mostrin l’evolució de les dades; i, si escau, estudiar possibles vies per progressar en el nivell d’inserció laboral i/o en la qualitat de la formació rebuda.